2018

Term 1 Sat 27th Jan – Sun 15th April
Term 2 Sat 28th April – Sun 8th July
Term 3 Sat 21st July – Sun 30th Sept
Term 4 Sat 13th Oct – Sun 23rd Dec

2019

Term 1 Sat 26th Jan – Sun 14th April

Holiday Program 2018

Mon 16 – Fri 20 April
Mon 23 – Fri 27April (closed Wed 25th April)
Tues 2 Oct– Fri 5 Oct (closed Mon 1st Oct)
Mon 8 – Fri 12 Oct

Holiday Program 2019

Mon 7th – Fri 11th Jan
Mon 14 – Fri 18 Jan
Mon 21 – Fri 25 Jan